Fillingsjön

Vis kart

Fillingsjön har lätt brunfärgat vatten men är under stora delar av året relativt klar. Artrikedomen är god och omgivningar är blandade med både skogs- och jordbruksmark. Några mindre holmar och skär finns i sjön och flera grunda vikar. Sjön har också flera betydande till- och frånflöden. Lite bebyggelse kan ses från sjön vid Strand, Fillingen och Gottarsbyn men det är mestadels vackra och mindre jordbruk som smälter in väl i landsskapsbilden runt sjön. I övrigt är det skogskullar som dominerar.

Vis mer

Om denne aktiviteten

 • Type fiske
  Større utfordring
 • Størrelse i hektar
  Fillingsjön: 101 ha. Hela FVO inkl mindre sjöar: 238 ha. Sjöns maxdjup: Ca 19 m.
 • Om fisket
  Spinnfiske, trolling, mete, vinterfiske såsom pimpel och ismete.
 • Sesong
  Hela året. Gädda från början av maj till november. Abborre från mitten av maj till mitten av september. Under normala vinterförhållanden är isarna starka från januari till början av mars. Mer detaljerad info om säsonger, platser, gps-positioner m.m. efter genomförd bokning.
 • Spesielle fangster
  Fillingsjön är en relativt näringsrik sjö i jämförelse med många andra sjöar i området. Det innebär att sjön producerar rikligt med föda och detta märks på fångsterna. Gädda på 14 kg har fångats i viken i sjöns utlopp. Abborrar på ca 2 kg samt stora ålar har fångats på bottenmete. Braxnar på ca 4 kg samt stor sutare finns också. Öring har utplanterats i hela sjösystemet under många år. Fillingsjön är en trevlig sjö för i huvudsak abborre och gäddfiskaren.
 • Båtramper
  Sandviken 59° 3'4.64"N / 12° 8'31.92"O
 • Fiskeregler
  * På vanliga fiskekort gäller max 2 spön/kort. * Minimimått på öring är 30 cm. * Öring är fredad mellan 15/9 till 28/2. * Odlad mark får ej beträdas liksom tomtmark eller annat inhägnat område o. dyl. * Ungdomar under 16 år fiskar gratis men under gällande regler. * Utöver ovanstående gäller allmänna fiskeregler samt förbjudet fiske i alla fiskevårdsområdets åar och bäckar.
 • Fiskekort
  Fiskekortsförsäljare: Turistbyrån Bengtsfors Dalslands Camping & Kanotcentral SE Skogstjänst & Foder Dagkort 50:- veckokort 100:-