Glomma Hedmark grense - Rånåsfoss

Visa karta

Denne delstrekningen av Glomma går fra fylkeskillet mellom Hedmark og Akershus til Rånåsfoss kraftstasjon. Strekningen er omlag 23 km lang, og hovedsakelig relativt skateflytende. Elva renner gjennom leirjordsområder og elvebunnen består for det meste av leire med innslag av sand og fjell. Ned mot elva vokser løvskog og dyrket mark med kornproduksjon.

Langs denne elvestrekningen er det forholdsvis grunt langs land og en dyp renne i midten av elva.
Elvebredden og bunnen er bevokst med siv og vannplanter. Elva er regulert ved Funnefoss og Rånåsfoss og ovenfor fossene er det tidvis stillestående vann i elvebassenget. Etter mye nedbør er det dårlig sikt i elva.

Visa mer

Om denna aktivitet

 • Typ av fiske
  Enkelt fiske Större utmaning
 • Storlek i hektar
  Ca 23 km lang
 • Om fisket
  Det er stor bestand av gjedde, abbor, hork og ulike karpefiskarter. I laksefamilien finnes innlandsørret, krøkle, harr og sik. Fisket dreier seg hovedsakelig om abbor, gjedde, harr og ørret. NB! All ferdsel rett nedenfor kraftverkene er forbudt, og svært farlig. Mer informasjon om fiskemetoder og plasser fås ved gjennomført booking.
 • Säsong
  Hele året, med variasjoner mellom artene. Mer informasjon om sesongvariasjoner fås ved gjennomført booking.
 • Båtramper
  Årnes, Vormsund og Rånåsfoss. Koordinater fås ved gjennomført booking.
 • Fiskeregler
  De viktigste hovedreglene er: • Ørret mindre enn 30cm skal settes tilbake i elva. • Harr mindre enn 35 cm skal settes tilbake i elva. • Fiske med levende agn er forbudt. Bruk ikke fisk fra et annet vassdrag som agn. Fiske er forbudt i et område 65 meter nedenfor Svanfossdammen. Grense for forbudssona er merket fra spissen av landtangen på østsida av Vorma og over elva til merket punkt 65 meter nedenfor dammen på vestsida av elva.
 • Fiskekort
  Døgn: 50 kr Uke: 150 kr År: 300 kr Fiskekortet kan kjøpes på inatur.no , lokale utsalgssteder (sportsbutikker mm) eller via sms (nærmere info ved båtramper og aktuelle fiskeplasser.
 • Länk till båt 1