Vansjø

Visa karta

Vansjø er Østfolds største innsjø, og består av et stort antall øyer og skjær.Innsjøen omkranses både skogdekt mark, landbruksområder og bebyggelse. Innsjøen byr på alle terrengtyper. Fra svaberg, sivgarder til skogsarealer med kupert terreng. Vansjø grenser mot kommunene Moss, Våler, Rygge og Råde kommune i Østfold.

Innsjøen er delt inn i to basseng; den grunne Vanemfjorden i vest og den dypere Storfjorden i øst av innsjøen. De to bassengene deles fra hverandre med et trangt sunn. Vansjø er relativt næringsrik, med tidvis oppblomstring av blågrønnalger på sommeren. innsjøen brukes mye til rekreasjon, både i form av båtliv, kano, bading og sportsfiske.

Visa mer

Om denna aktivitet

 • Typ av fiske
  Enkelt fiske Större utmaning
 • Storlek i hektar
  3700 hektar
 • Om fisket
  Vansjø er en artsrik sjø, med 17 registrerte arter. Abbor, hork, gjørs, gjedde, lake, mort, sørv, laue, brasme, flire, suter, ål, tre-pigget stingsild, ørret, krøkle, steinsmett og niøye. Fisket dreier seg hovedsaklig om abbor, gjedde og gjørs, samt meitefiske etter karpefisk.
 • Säsong
  Hele året, med variasjoner på de ulike artene. Mer informasjon om sesongvariasjoner fås ved gjennomført booking.
 • Uppmärksammade fångster
  Det er fanget gjørs over 8 kilo i Vansjø, samt abbor over 2 kilo. Gjedder rundt 10 kilo fanges årlig.
 • Båtramper
  GPS-informasjon fås ved gjennomført booking.
 • Fiskeregler
  For følgende arter er det fastsatt minstemål: - Ørret 25 cm - Gjørs 42 cm Levende agnfisk er forbudt. Ål er fredet for alt fiske Generell fart på båt er 5 knop.
 • Fiskekort
  Døgn: 50 kr Uke: 100 kr Sesong: 200 kr. Fritt fiske for barn og unge under 16 år. Ingen adgang til garnfiske uten grunneiers tillatelse.
 • Länk till båt 1